Okul Başarısını Olumlu Yönde Etkileyen Sağ Beyin Temelli Eğitimin Öğrenci ve Öğretmene Faydaları

Çocukların eğitim ve gelişiminde oldukça önemli görevler üstlenen beyin, davranış ve düşünme biçimine göre sağ beyin ve sol beyin olarak ikiye ayrılıyor. Sağ beynin hislerin ve ilhamın kaynağı olduğunu söyleyen Eğitimci-Yazar Mustafa Yurttaş, çocukların ilk 3 yıl içerisinde sosyal ortamlarda sıklıkla bulunmaları gerektiğini belirtiyor. Sağ beyin temelli gelişmeyen çocukların depresyon, şiddet, madde bağımlılığı ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlar yaşayabileceğini ve okul başarılarının düşük olacağını söylerken, sağ beyin temelli eğitim alan çocukların hızlı not alacaklarını, öz güvenlerinin yüksek olacağını ve görselleştirme becerilerinin gelişeceğinin altını çiziyor.

0
54

Anatomik olarak insan beyni sağ ve sol olarak iki bölümden oluşuyor. Bu iki bölüm bazı işleri aralarında paylaşıyorlar. Beynin her iki kısmının kullanımı insanları hayatlarında daha başarılı yapıyor. Ancak ülkemizdeki eğitim sisteminde daha çok sol lob ağırlıklı akademik bilgilere göre eğitim verilip, sağ lobun faaliyetleri ise ihmal ediliyor.

Eğitim Sistemi Yaratıcılığı Azaltıyor
Ülkemizde pek çok çocuğun okula gitmeden önce, yaratıcılığının daha yüksek seviyede olduğunu belirten Eğitimci-Yazar Mustafa Yurttaş, “İnsan beyninin sağ ön bölgesi, kişinin duygularını düzenler ve başkalarının duygularını anlamasına yardımcı olur. Çocuklar okula gitmeden önce sağ beyin temelli, okulda verilen eğitimler ile sol beyin odaklı gelişiyor. Ülkemizde eğitim sistemi, çocukların hayal gücünü yetisini ve yaratıcılığını elinden alıyor. Sağ beyin hoşgörülü, iyi niyetli, anlayışlı ve yaratıcı bireyler ortaya koyarken; sol beyin, yeni fikirlere kapalı, koruyucu, tutucu ve savunucu bir bireyi simgeliyor. Her iki beynini de kullanabilen insanlar, tüm özelliklere kavuşarak daha başarılı insanlar olabiliyor” dedi.

Sağ Beyin Temelli Eğitim Öğretmede Kolaylık Sağlıyor
Sağ beyin temelli eğitimin aynı zamanda öğretmenlere önemli faydaları olduğunu söyleyen Yurttaş, “Öğretmenler sağ beyin temelli eğitim sistemi ile iş yaşamında zamandan tasarruf eder. Uzun süren toplantıların süreleri azalır ve derse kısa sürede hazırlanılır. Öğrencilere ders anlatmada daha özgün olunur. Yaratıcı ve yenilikçi metotlar ile öğrenciler keyifli vakit geçirerek, zorlanılan konular daha hızlı aktarılır” dedi.